Where to buy

Štefan Lupták

Obchodno-technický zástupca HAKEL Slovakia, s.r.o.

Ján Sládek

Obchodný zástupca HAKEL Slovakia, s.r.o.

VEREX-ELTO, a.s.

Adress Priemyselná 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
Contact

VEREX ŽILINA, a.s.

Adress M. Rázusa č. 13A, 010 01 Žilina
Contact

LEVEL, a.s.

Adress Mestský majer 18, 934 01 Levice
Contact

OSKO, a.s.

Adress Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica
Contact

HAGARD:HAL, spol. s.r.o.

Adress Pražská 9, 949 11 Nitra
Contact

KONEX elektro, spol. s.r.o.

Adress Dopravná 1, 040 13 Košice
Contact

PROFI - STAR, s.r.o.

Adress Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice
Contact

ELEKTROSPOL spol. s.r.o.

Adress Račianska 109/A, 831 02 Bratislava
Contact

i-center, spol. s.r.o.

Adress Tuhovská 27, 831 06 Bratislava
Contact

BKL elektro MT, s.r.o.

Adress Pri Turci 24, 036 01 Martin
Contact