Kalendář akcí

11. 10.Úterý

Konference XI. PROJEKTANTI

STRÁŽIČE IZOLAČNÉHO STAVU V IT SIEŤACH .

Ing. Michal Závodník, vedúci technického úseku HAKEL spol. s r.o.
Anotácia:
Prednáška je zameraná na krátke oboznámenie sa s teoretickým princípom IT siete a to vrátane legislatívnych požiadaviek. Ďalej budú prednesené základné princípy stráženia izolačného stavu v zdravotníctve a priemysle. Okrajová časť prednášky bude venovaná tiež monitorovaniu izolačného stavu v koľajnicových vozidlách. Prednáška bude mať charakter zoznamovací a je určená najmä projektantom neoboznámených sa s problematikou alebo ako opakovanie základných princípov. Na prednášku bude nadväzovať praktický workshop pre záujemcov o túto problematiku.
Hotel Partizán****, Bystrá 108, 976 81 Tále
19.10.Středa

Certifikační školení svodičů přepětí v Brně

Zveme vás na školení, zaměřené na problematiku svodičů přepětí. Obsah školení:
 • Základy ochran proti přepětí a portfolio produktů HAKEL
 • Přepěťové ochrany v izolovaných (IT) sítích
 • Ochrany datových a informačních systémů
 • Ochrany fotovoltaických systémů
 • Kontrola a měření přepěťových ochran
Jedná se Certifikační školení – získáte jeden bod pro ČKAIT.
Hotel Avanti Brno,Střední 61, 602 00 Brno
20.10.Čtvrtek

Certifikační školení ve Zlíně

Zveme vás na školení, zaměřené na problematiku svodičů přepětí. Obsah školení:
 • Základy ochran proti přepětí a portfolio produktů HAKEL
 • Přepěťové ochrany v izolovaných (IT) sítích
 • Ochrany datových a informačních systémů
 • Ochrany fotovoltaických systémů
 • Kontrola a měření přepěťových ochran
Jedná se Certifikační školení – získáte jeden bod pro ČKAIT.
INTERHOTEL MOSKVA A.S., náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín
25.10.Čtvrtek

Certifikační školení v Berouně

Zveme vás na školení, zaměřené na problematiku svodičů přepětí. Obsah školení:
 • Základy ochran proti přepětí a portfolio produktů HAKEL
 • Přepěťové ochrany v izolovaných (IT) sítích
 • Ochrany datových a informačních systémů
 • Ochrany fotovoltaických systémů
 • Kontrola a měření přepěťových ochran
Jedná se Certifikační školení – získáte jeden bod pro ČKAIT.
HOTEL GRAND LITAVA, náměstí Marie Poštové 49, 266 01 Beroun
26.10.Středa

Certifikační školení svodičů přepětí v Karlových Varech

Zveme vás na školení, zaměřené na problematiku svodičů přepětí. Obsah školení:
 • Základy ochran proti přepětí a portfolio produktů HAKEL
 • Přepěťové ochrany v izolovaných (IT) sítích
 • Ochrany datových a informačních systémů
 • Ochrany fotovoltaických systémů
 • Kontrola a měření přepěťových ochran
Jedná se Certifikační školení – získáte jeden bod pro ČKAIT.
Hotel Dvorana, Chebská 394/44, 360 06 Karlovy Vary
09.11.Čtvrtek

Certifikační školení v Kolíně

Zveme vás na školení, zaměřené na problematiku svodičů přepětí. Obsah školení:
 • Základy ochran proti přepětí a portfolio produktů HAKEL
 • Přepěťové ochrany v izolovaných (IT) sítích
 • Ochrany datových a informačních systémů
 • Ochrany fotovoltaických systémů
 • Kontrola a měření přepěťových ochran
Jedná se Certifikační školení – získáte jeden bod pro ČKAIT.
HOTEL THERESIA, Na Petříně 991, 280 02 Kolín
10.11.Čtvrtek

Certifikační školení svodičů přepětí v Náchodě

Zveme vás na školení, zaměřené na problematiku svodičů přepětí. Obsah školení:
 • Základy ochran proti přepětí a portfolio produktů HAKEL
 • Přepěťové ochrany v izolovaných (IT) sítích
 • Ochrany datových a informačních systémů
 • Ochrany fotovoltaických systémů
 • Kontrola a měření přepěťových ochran
Jedná se Certifikační školení – získáte jeden bod pro ČKAIT.
Hotel U Beránka, Masarykovo náměstí 74, 547 01 Náchod