Kde koupit

Štefan Lupták

Obchodno-technický zástupca HAKEL Slovakia, s.r.o.

Ján Sládek

Obchodný zástupca HAKEL Slovakia, s.r.o.

KONEX elektro, spol. s.r.o.

Adresa Dopravná 1, 040 13 Košice
Kontakt

PROFI - STAR, s.r.o.

Adresa Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice
Kontakt

VEREX-ELTO, a.s.

Adresa Južná trieda 68, 040 01 Košice
Kontakt

HAGARD:HAL, spol. s.r.o.

Adresa Močarianska 1, 071 01 Michalovce
Kontakt

HAGARD:HAL, spol. s.r.o.

Adresa Holubyho 12, 040 01 Košice
Kontakt

KONEX elektro, spol. s.r.o.

Adresa Rožňavská 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
Kontakt

KONEX elektro, spol. s.r.o.

Adresa Stavbárov 11, 071 01 Michalovce
Kontakt

KONEX elektro, spol. s.r.o.

Adresa M. R. Štefánika, obch. dom Jednota, 075 01 Trebišov
Kontakt

KONEX elektro, spol. s.r.o.

Adresa Zimná 69, 052 01 Spišská Nová Ves
Kontakt

PROFI - STAR, s.r.o.

Adresa Kavečianska cesta 4, 040 01 Košice
Kontakt