Kde koupit

Štefan Lupták

Obchodno-technický zástupca HAKEL Slovakia, s.r.o.

Ján Sládek

Obchodný zástupca HAKEL Slovakia, s.r.o.

VEREX-ELTO, a.s.

Adresa Priemyselná 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
Kontakt

VEREX ŽILINA, a.s.

Adresa M. Rázusa č. 13A, 010 01 Žilina
Kontakt

BKL elektro MT, s.r.o.

Adresa Pri Turci 24, 036 01 Martin
Kontakt

ANMIMA, s.r.o.

Adresa Dolné Rudiny 15, 010 01 Žilina
Kontakt

VEREX-ELTO, a.s.

Adresa Bystrická cesta 5475/23E, 034 01 Ružomberok
Kontakt

HAGARD:HAL, spol. s.r.o.

Adresa Kvačalova 11, 010 04 Žilina
Kontakt

KONEX elektro, spol. s.r.o.

Adresa Tatranská 2014, 034 01 Ružomberok
Kontakt

BKL elektro MT, s.r.o.

Adresa Aleja slobody 15, 026 01 Dolný Kubín
Kontakt

VIKON, s.r.o.

Adresa Oravická 617/20, areál OVP, 028 01 Trstená
Kontakt

ANMIMA, s.r.o.

Adresa Ulica 1.mája-Malá kolónia 3820, 031 04 Lipt. Mikuláš
Kontakt