Přepěťová ochrana pro fotovoltaiku všech hladin LPL

14.06.2024
Autor: Ing. Jaroslav Dostál
V dubnu tohoto roku vyšla očekávaná norma ČSN CLC/TS 51643-32, která prakticky nahrazuje ČSN CLC/TS 50539-12. Ta byla zrušená v květnu roku 2023 bez náhrady. Nyní máme opět platnou normu, podle které se můžeme řídit a podle které správně vybrat a použít SPD. Nová norma přináší několik změn v požadavcích na svodiče přepětí ve fotovoltaických aplikacích. Jednou z významných novinek je požadavek na svodovou schopnost přepěťové ochrany na PE vodič. Norma totiž stanovuje, že svodič přepětí musí mít ITotal (svodová schopnost módu ochrany na PE vodič) = součtu svodových schopností módu ochrany z pracovních vodičů kladného a záporného pólu, viz obr. 1.

Společnost Hakel vyšla s novou řadou svodičů přepětí, která tento požadavek splňuje, již v roce 2022. V průběhu existence této řady PV ochran jsme ji postupně doplňovali o další napěťové hladiny dle Vašich potřeb. Tím jsme vytvořili nejucelenější řadu přepěťových ochran pro PV aplikace nejenom na českém trhu. Navíc jako jediný český výrobce nabízíme výrobky pro všechny hladiny LPL, tedy i pro ty nejnáročnější aplikace.

Image 1


ITotal = ISPD(B3) = ISPD(B1) + ISPD(B2)

Obr. 1 Příklad Y zapojení svodiče přepětí na DC straně PV zdroje
Legenda: B1, B2, B3 – ochranné prvky
Tematika volby PV svodičů přepětí je spolu s charakteristikami jednotlivých výrobků popsána v našem katalogu Fotovoltaické systémy.
Výrobky s veškerými podrobnostmi a dokumentací můžete vyhledat v katalogu produktů v rubrice Přepěťová ochrana DC/ Přepěťové ochrany pro FVE.
Doporučujeme vyzkoušet naši přehlednou filtraci parametrů.
...
Dalším způsobem, jak se s problematikou seznámit, je cesta přes jednotlivá řešení:
Fotovoltaické systémy pro rodinné domy
Fotovoltaické systémy pro administrativní a průmyslové budovy
Fotovoltaické systémy pro venkovní prostory