O firmě

  • Časová osa
  • Videa

Společnost HAKEL spol. s r.o. založil Ing. Jaroslav Hudec, PhD., 18. 10. 1994 v Hradci Králové. Název HAKEL je zkratkou slov Hradec Králové elektro. Již od počátku se jedná o ryze českou firmu, která se řadí mezi přední výrobce svodičů přepětí a hlídačů izolačního stavu.

Přepěťové ochrany vyrábíme nejen pro bytovou výstavbu, ale využití najdou i v průmyslu (ropovody, plynovody, fotovoltaika, elektrárny a železnice). Naše výrobky chrání před přepětím různé technologie, stroje, spotřebiče a zařízení po celém světě.

Zároveň vyvíjíme a vyrábíme hlídače izolačního stavu pro izolované IT sítě. Zajišťujeme komplexní řešení od A do Z pro monitorování izolačního stavu v nemocnicích, průmyslu a speciálních aplikacích, čímž pomáháme chránit nejen zařízení, ale především lidské životy.

Naším cílem je oboustranně výhodná, efektivní a stabilní spolupráce se zákazníky, kterým jsme schopni nabídnout komplexní sortiment produktů v širokém spektru variant.

Nedílnou součástí nabídky jsou kvalitní a flexibilní doprovodné služby, ať už se jedná o vzdělávání nebo technickou podporu a další servis.

Vstřícný přístup k řešení požadavků zákazníků je zásadním bodem strategie společnosti a dotváří celkovou podobu spolupráce.

Společnost HAKEL spol. s r.o. kromě svých výrobních a obchodních aktivit podporuje jednotlivce, nadace, školy, školky, divadla a další organizace. Společnost dnes řídí Bc. Pavel Hudec, syn zakladatele, jakožto jediný vlastník.

2024
2024

30. výročí – slavíme!
V letošním roce 2024 slavíme 30. výročí založení společnosti. Během této dlouhé cesty jsme navázali spolupráci s velkoobchody a dalšími významnými zákazníky, jak v České republice, tak po celém světě. Snažíme se růst a být pro vás jedničkou na trhu. Zůstáváme přitom oddáni našim základním principům a hodnotám. Kontinuálně s výrobky nabízíme individuální přístup k realizaci každého projektu v oblasti přepěťových ochran a hlídačů izolačního stavu. Rádi bychom při této příležitosti upřímně poděkovali vám všem, kteří se s námi o úspěšný růst společnosti zasloužili a věříme, že nám zachováte svou přízeň. Přejeme si, aby pro vás značka Hakel i v budoucnu reprezentovala profesionalitu, kvalitu a odbornost, na kterou se můžete dlouhodobě spolehnout.

2020
2020

29. 3. 2020 se zařadí mezi významné dny společnosti Hakel. Podařilo se zrealizovat projekt DMS (DATA MANAGEMENT SYSTEM). Jedná se o centrální systém, který z hlediska ISO 9001 slouží ke správě veškeré firemní výrobní dokumentace.

2019
2019

Významným mezníkem v roce 2019 se stala změna korporátní identity, která jasně nastavila firemní kulturu. Od založení firmy Hakel uběhlo již čtvrtstoletí. Svíčky na dortu sfoukl Pavel Hudec za potlesku všech zaměstnanců.

2016
2016

Rok 2016 se nesl v duchu modernizace výroby a vývoje. Firma pořídila mimo jiné svařovací a pískovací centrum, dvousložkový tampón a vakuovou pec. Pro potřeby vývojového oddělení byly pořízeny osazovací poloautomaty a sušící skříně.

2015
2015

24. 6. 2015 byly spuštěny nové stránky www.hakelsoft.cz. Webové stránky navazují na vytvoření softwaru pro výpočet rizik z roku 2012. Software Hakelsoft nabízíme v několika verzích: HAKELSOFT-P, HAKELSOFT-G, HAKELSOFT-G 3D, HAKELSOFT-T.

2014
2014

Dne 17. 2. 2014 zemřel po krátké nemoci ve věku 72 let zakladatel firmy Hakel, pan Ing. et Ing. Jaroslav Hudec, PhD. Poslední rozloučení proběhlo na nádvoří firmy HAKEL, dne 21. 2. 2014 v 10.00 hodin. Na památku svého otce nechal Pavel Hudec u akademického sochaře Michala Moravce zhotovit dvě bronzové busty, které stojí v areálu firmy. Jejich slavnostního odhalení se zúčastnili všichni zaměstnanci.
21. 10. 2014 se konala oslava 20. výročí založení společnosti Hakel. Pozváni byli všichni zaměstnanci a významní obchodní partneři.

2013
2013

Počátkem roku jsme do zámečnické dílny zakoupili CNC obráběcí stroj a v létě proběhla instalace pece Hotflow na výrobu varistorů. Z důvodu posílení kapacity výroby v lisovně plastů byl na podzim zakoupen vstřikovací lis Führung LWF 1300-SV.

2010
2010

S rozvojem především zahraničních obchodních aktivit vyvstává potřeba různých certifikátů a osvědčení. Po náročných zkouškách jsme získali certifikát VDE od německé zkušební laboratoře uznávané po celém světě. Úspěšné absolvování zkoušek potvrdilo kvalitu našich výrobků. Zároveň vznikl software Procop, dnešní Hakelsoft. Díky tomuto programu může projektant správně navrhnout řešení ochrany před bleskem a zvolit tak vhodný typ SPD, což je nedílnou součástí dokumentace pro stavební povolení. Na nárůst výstavby fotovoltaických elektráren jsme zareagovali vývojem speciální řady přepěťových ochran pro tento segment.

2008
2008

V roce 2008 firma získala souhlasné stanovisko k připojení fotovoltaické elektrárny. Na ploše před novou budovou jsme vybudovali fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 162 kW.
Export přepěťových ochran Hakel značně rostl díky propagaci na zahraničních veletrzích po celém světě.
8. 10. 2009 jsme společně oslavili 15. výročí založení společnosti.

2006
2006

Nedostatek prostoru vedl majitele k rozhodnutí zakoupit třípatrovou panelákovou budovu ze sousedního pozemku, ke které se přistavěla třípodlažní administrativně skladovací budova.
V nových budovách našel své místo sklad expedice, obchodní oddělení a vedení společnosti. Zároveň bylo vybudováno školicí středisko s domečkem, které se využívalo pro školení na přepěťové ochrany a hlídače izolačního stavu.

2005
2005

V květnu 2005 jsme testovali odolnost opláštění proti úderu blesku na současné O2 aréně. Měření proběhlo úspěšně prostřednictvím našeho generátoru HAKELGUN 100.

2004
2004

Čas rychle ubíhal, a tak v roce 2004 oslavil Hakel první kulatiny. K oslavě desátého výročí byl natočen první oficiální film, který mapoval dosavadní historii firmy od dob jejího založení.

2003
2003

Z důvodu navyšování výroby bylo nutné začít s výstavbou druhé výrobní haly. Kromě montážních prostor, zámečnické dílny a skladu zde našly využití především vstřikolisy, díky čemuž si firma začala vyrábět veškeré plastové krabičky sama.

2002
2002

V tomto roce se nám podařilo realizovat významnou zahraniční aktivitu. Došlo k založení společnosti Hakel Rusko se sídlem v Petrohradě.

2000
2000

V roce 2000 jsme si nechali vytvořit 3D animaci ukazující co se stane, když udeří blesk do sloupu elektrického vedení a jaké jsou následné škody. „Chtěli jsme, aby i laik pochopil, co se děje v elektrické síti, když dojde k přepětí a jaké škody mohou nastat,“ vysvětlil vznik animace Pavel Hudec.

1999
1999

V tomto roce firma oslavila významné 5. výročí od svého založení. V nově postavené hale jsme instalovali technologická zařízení pro pájení a pouzdření varistorů, nově jsme vybavili zámečnickou dílnu a zvětšili montážní kapacity. Dalším úspěchem pro firmu bylo udělení certifikátu ISO 14001.

1998
1998

Odměnou za neúnavnou práci předešlých let se stala cena Zlatý Ampér 98 za výrobek HIS, hlídač izolačního stavu. Rozšíření výrobního programu přilákalo také zahraniční zákazníky. Této příležitosti se chopilo obchodní oddělení, které pořádalo výstavy a odborné semináře a i díky tomu hledalo nové obchodní příležitosti. Hakel spol. s r.o. mění své logo.

1997
1997

V tomto roce se podařilo zajistit nákladná zařízení pro výrobu přepěťových ochran prvního a druhého stupně a výrobní program firmy se ještě více rozšířil. Významným mezníkem bylo získání certifikátu ISO 9001 a také vyrobení prvních forem na plastové výlisky, které byly určeny pro výrobu svodičů prvního a druhého stupně. Bylo zakoupeno zkušební zařízení pro testování přenosových veličin v datových sítích. Vznikl první produktový katalog.

1995
1995

V září 1995 byla dokončena výstavba provozní budovy v ulici Bratří Štefanů. Hlavní důraz byl kladen na vlastní vývoj. Výrobní program se v průběhu roku rozšířil o nové typy přepěťových ochran, především pro datové linky a přepěťové ochrany třetího stupně s vysokofrekvenčním filtrem.

1994
1994

Od listopadu 1994 jsme pracovali v provizorních prostorách bývalých uhelných skladů v Hořické ulici. Ty však brzy přestaly stačit. Doslova na zelené louce vznikala v letech 1994 až 1995 první budova dnešního sídla firmy.

Společnost HAKEL spol. s r.o. založil Ing. Jaroslav Hudec, PhD., 18. 10. 1994 v Hradci Králové. Název HAKEL je zkratkou slov Hradec Králové elektro. Již od počátku se jedná o ryze českou firmu, která se řadí mezi přední výrobce svodičů přepětí a hlídačů izolačního stavu.

Přepěťové ochrany vyrábíme nejen pro bytovou výstavbu, ale využití najdou i v průmyslu (ropovody, plynovody, fotovoltaika, elektrárny a železnice). Naše výrobky chrání před přepětím různé technologie, stroje, spotřebiče a zařízení po celém světě.

Zároveň vyvíjíme a vyrábíme hlídače izolačního stavu pro izolované IT sítě. Zajišťujeme komplexní řešení od A do Z pro monitorování izolačního stavu v nemocnicích, průmyslu a speciálních aplikacích, čímž pomáháme chránit nejen zařízení, ale především lidské životy.

Naším cílem je oboustranně výhodná, efektivní a stabilní spolupráce se zákazníky, kterým jsme schopni nabídnout komplexní sortiment produktů v širokém spektru variant.

Nedílnou součástí nabídky jsou kvalitní a flexibilní doprovodné služby, ať už se jedná o vzdělávání nebo technickou podporu a další servis.

Vstřícný přístup k řešení požadavků zákazníků je zásadním bodem strategie společnosti a dotváří celkovou podobu spolupráce.

Společnost HAKEL spol. s r.o. kromě svých výrobních a obchodních aktivit podporuje jednotlivce, nadace, školy, školky, divadla a další organizace. Společnost dnes řídí Bc. Pavel Hudec, syn zakladatele, jakožto jediný vlastník.