Certifikační školení svodičů přepětí v Berouně

Termín školení: 25.10. (Úterý)
Adresa: HOTEL GRAND LITAVA, Náměstí Marie Poštové 49, 266 01 Beroun

Zveme vás na školení zaměřené na problematiku svodičů přepětí. Obsah školení:

  • Základy ochran proti přepětí a portfolio produktů HAKEL
  • Přepěťové ochrany v izolovaných (IT) sítích
  • Ochrany datových a informačních systémů
  • Ochrany fotovoltaických systémů
  • Kontrola a měření přepěťových ochran
Jedná se o Certifikační školení – získáte jeden bod pro ČKAIT.

Koordinátor
Šárka Hroudová

Místo konání

Přihláška na školení