Certifikační školení svodičů přepětí v Brně

Termín školení: Středa (19.10.)
Adresa: Hotel Avanti Brno, Střední 61, 602 00 Brno

Zveme vás na školení zaměřené na problematiku svodičů přepětí. Obsah školení:

  • Základy ochran proti přepětí a portfolio produktů HAKEL
  • Přepěťové ochrany v izolovaných (IT) sítích
  • Ochrany datových a informačních systémů
  • Ochrany fotovoltaických systémů  
  • Kontrola a měření přepěťových ochran
Jedná se o Certifikační školení – získáte jeden bod pro ČKAIT.

Koordinátor
Šárka Hroudová

Místo konání

Přihláška na školení