Certifikační školení svodičů přepětí v Kolíně

Termín školení: 09.11. (Středa)
Adresa: Hotel Theresia, Na Petříně 991, 280 02 Kolín II

Zveme vás na školení zaměřené na problematiku svodičů přepětí. Obsah školení:

  • Základy ochran proti přepětí a portfolio produktů HAKEL
  • Přepěťové ochrany v izolovaných (IT) sítích
  • Ochrany datových a informačních systémů
  • Ochrany fotovoltaických systémů
  • Kontrola a měření přepěťových ochran
Jedná se o Certifikační školení – získáte jeden bod pro ČKAIT.

Koordinátor
Šárka Hroudová

Místo konání

Přihláška na školení