Certifikační školení svodičů přepětí ve Zlíně

Termín školení: 20.10. (Čtvrtek)
Adresa: INTERHOTEL MOSKVA A.S., náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín

Zveme vás na školení zaměřené na problematiku svodičů přepětí. Obsah školení:

  • Základy ochran proti přepětí a portfolio produktů HAKEL
  • Přepěťové ochrany v izolovaných (IT) sítích  
  • Ochrany datových a informačních systémů
  • Ochrany fotovoltaických systémů
  • Kontrola a měření přepěťových ochran
Jedná se o Certifikační školení – získáte jeden bod pro ČKAIT.

Koordinátor
Šárka Hroudová

Místo konání

Přihláška na školení