OSTRAVA – Svodiče přepětí a jejich použití v praxi (včetně FVE)

Termín školení: 17.01. (Středa)
Adresa: Quality Hotel Ostrava City, Hornopolní 3313/42, 702 00 Ostrava

Zveme Vás na školení zaměřené na problematiku svodičů přepětí ve zcela novém formátu. V přednáškách bude zahrnut video průvodce správného zapojení, instalace a nejčastějších chyb zapojení.

Obsah školení:

  • Základy ochran proti přepětí a portfolio produktů HAKEL
  • Ochrany fotovoltaických systémů
  • Ochrany datových a informačních systémů
  • Kontrola a měření přepěťových ochran
Jedná se o Certifikační školení – získáte jeden bod pro ČKAIT.

Neváhejte se přihlásit, těšíme se na Vás!

Koordinátor
Šárka Hroudová

Místo konání

Přihláška na školení