Atmosférické přepětí

přepětí mezi fází a zemí nebo mezi fázemi v daném místě sítě, vyvolané výbojem atmosférické elektřiny (blesku).