Čelo impulsu

část impulsu napětí nebo proudu před vrcholem.