Doba čela napěťového impulsu T1

1,67násobek časového intervalu mezi okamžiky, ve kterých okamžitá hodnota napětí vzroste z 30 % na 90 % své vrcholové hodnoty.