Doba odezvy tA

doba odezvy definuje rychlost reakce ochranných prvků zabudovaných v SPD; doba odezvy se může pohybovat v různých mezích, které závisí na strmosti du/dt impulsního napětí nebo na di/dt impulsního proudu.