Doba půltýlu T2

časový interval mezi virtuálním počátkem impulsu a okamžikem, kdy sledovaný průběh poklesne na 50 % vrcholové hodnot. Pozn.: Virtuální počátek je průsečík časové osy s přímkou procházející body, ve kterých okamžitá hodnota na čele impulsu poprvé dosáhne jednak stanovenou nižší hodnotu a jednak stanovenou vyšší hodnotu.