Dvoubranové (dvousvorkové) SPD

SPD se dvěma sadami svorek, vstupními a výstupními; mezi tyto svorky je vložena určitá sériová impedance.