Impulsní výbojový (bleskový) proud Iimp(10/350 µs)

je definován vrcholovou hodnotou Ipeak, dobou čela 10µs, dobou půltýlu 350µs a nábojem Q, používá se pouze pro klasifikaci SPD třídy I; svodič musí tento proud bezpečně svést bez zjevného poškození nebo vybočení z teplotní stability; záznamy v průběhu napětí a proudu nesmí vykazovat žádné známky průrazu nebo přeskoku.