Jednobranové (jednosvorkové) SPD

SPD zapojené jako bočník v obvodu, který má být chráněn; jednosvorkové SPD může mít oddělené vstupní a výstupní svorky, mezi nimiž však není žádná specifická sériová impedance.