Jmenovitý výbojový proud In(8/20 µs)

je definován vrcholovou hodnotou In, dobou čela 8µs a dobou půltýlu 20µs, používá se především pro klasifikaci SPD třídy I a II; svodič musí tento proud minimálně 15x svést aniž by došlo k podstatné změně jeho vlastností.