Jmenovitý zkratový proud (short circuit current rating) ISCCR

Nejvyšší očekávaný zkratový proud napájecí sítě pro který je SPD, ve spojení se stanoveným odpojovačem, navržena.