Klasifikace impulsních zkoušek

Zkoušky třídy I

zkoušky prováděné napěťovým impulsem 1,2/50µs, maximálním výbojovým proudem Imax(8/20µs) a impulsním výbojovým proudem Iimp(10/350µs).

Zkoušky třídy II

zkoušky prováděné napěťovým impulsem 1,2/50µs, jmenovitým výbojovým proudem In(8/20 µs) a maximálním impulsním svodovým proudem Imax(8/20 µs).

Zkoušky třídy III

zkoušky prováděné kombinovaným zkušebním impulsem (1,2/50µs; 8/20 µs).