Kombinovaný zkušební impuls

normalizovaný zkušební průběh, který na rozpojeném obvodu vytváří napěťový impuls 1,2/50 µs a na zkratovaném obvodu proudový impuls 8/20 µs; používá se pro klasifikaci SPD třídy III; napětí, amplituda proudu a tvar impulsu působícího na SPD jsou dány konstrukcí testovací aparatury (hybridního generátoru) ; poměr vrcholové hodnoty napětí naprázdno k vrcholové hodnotě proudu nakrátko je 2Ω; tato hodnota určuje vnitřní impedanci generátoru Zf; proud nakrátko se označuje symbolem Isc, napětí naprázdno se označuje symbolem Uoc.