Maximální trvalé pracovní napětí Uc

maximální efektivní hodnota střídavého napětí nebo hodnota stejnosměrného napětí, které může být přivedeno trvale na svorky SPD, UC obvykle v určitém poměru koresponduje se jmenovitým napětím UN.