Maximální výbojový proud Imax(8/20 µs)

je definován vrcholovou hodnotou Imax, dobou čla 8µs a dobou půltýlu 20µs, používá se především pro klasifikaci SPD třídy I a II; svodič musí tento proud bezpečně svést bez zjevného poškození nebo vybočení z teplotní stability; záznamy průběhu napětí a proudu nesmí vykazovat žádné známky průkazu nebo přeskoku.