Měrná (specifická) energie W/R pro zkoušku třídy I

energie proudového impulsu Iimp(10/350 µs) rozptýlená v jednotkové rezistanci 1 Ω; je rovna časovému integrálu druhé mocniny proudu, vyjadřuje se v KJ/ Ω nebo v kA2S.

W I R = ∫i2 .dt