Mód (režim) ochrany

„určitá proudová dráha mezi svorkami, obsahující ochranné prvky, např. mezi fázemi, fází a zemí, fází a středním (nulovým) vodičem ev. mezi středním vodičem a zemí“