Náboj Q

je roven časovému integrálu proudu podle času, vyjadřuje se v As.

Q = ∫ i . dt