Napěťová ochranná hladina (ochranná úroveň) UP

maximální velikost napětí zaměřeného na svorkách SPD během působení zkušebních impulsů se stanoveným tvarem a amplitudou.