Následný proud If

proud dodávaný elektrickým rozvodným systémem, který protéká SPD po jeho aktivaci výbojovým proudovým impulsem; následný proud se podstatně liší od trvalého pracovního proudu IC, vyjadřuje se v kAef.