Nejvyšší napětí sítě (soustavy)

je to efektivní hodnota nejvyššího napětí mezi pracovními vodiči sítě nn, které se vyskytuje za normálních provozních podmínek v kterékoliv době a v kterémkoliv místě sítě; za nejvyšší napětí sítě se nepovažují přechodná napětí, vzniklá např. spínáním a dočasné změny napětí vyvolané nenormálními síťovými stavy jako např. zemními spojeními a zkraty, náhlým odpojením velké zátěže apod.