Nejvyšší pracovní napětí

nejvyšší efektivní hodnota střídavého napětí mezi pracovními vodiči sítě nn, podle kterého se dimenzuje izolace zařízení; tato veličina určuje i další charakteristiky zaříní, které se v předmětových normách vztahují na toto napětí.