Pracovní teplota ϑ

rozsah povolených teplot okolí, ve kterých výrobce zaručuje správnou činnost SPD.