Přepětí

jakékoliv napětí, které svou vrcholovou hodnotu přesahuje odpovídající vrcholovou hodnotu nejvyššího ustáleného napětí při normálních provozních podmínkách, vyjadřuje se buď absolutně, nebo jako poměrná veličina pomocí činitelů přepětí.