Prospektivní (očekávaný) zkratový proud Ip(prospective short circuit current of a power supply)

proud, který protéká v daném místě el. obvodu, pokud byl v daném místě zkratován spojem se zanedbatelnou impedancí.