Proudový chránič (RCD)

elektromechanické zařízení určené k odpojení zátěže, pokud se za stanovených podmínek vyskytne v rozvodu sítě nn unikající proud dané hodnoty.