SPD kombinovaného typu

SPD, obsahující jak prvky typu spínajícího napětí, tak prvky typu omezujícího napětí může vykazovat napěťové spínání, omezení napětí nebo jak spínání, tak omezení napětí v závislosti na charakteristice přiloženého napětí.