Stupně ochrany zajišťované krytím (kód IP)

stupeň ochrany zajišťované krytem proti vniknutí cizích těles nebo vody do elektrického zařízení (viz. ČSN EN 60 529).