Tepelná stabilita

SPD se považuje za teplotně stabilní, jestliže po zkoušce provozního zatížení proudem Imax (8/20 µs) nebo Iimp (10/350 µs) svodiče aktivovaného napětím Uc, teplota tělesa SPD klesá (sleduje se 30 minut, přičemž posledních 15 minut musí činný ztrátový výkon vykazovat trvalý pokles).