Trvalý pracovní proud IC

proud procházející SPD v případě jeho namáhání maximálním trvalým pracovním napětím UC. Pozn.: IC odpovídá součtu proudů protékajících ochrannými součástkami SPD a proudů protékajících vnitřními obvody SPD.