Týl impulsu

část impulsu napětí nebo proudu za vrcholem.