Typ SPD omezující napětí

SPD, které má vysokou impedanci při nepůsobení přepětí, ale snižuje ji plynule s rostoucím impulzním proudem a napětím; typickými příklady prvků používaných jako nelineární zařízení jsou varistory a supresorové diody; tato SPD jsou někdy nazývána „clamping type“.