Typ SPD spínající napětí

SPD, které má vysokou impedanci při nepůsobení přepětí, ale je schopno reagovat na přepětí náhlou změnou impedance na nízkou hodnotu; typickými příklady prvků používaných jako zařízení spínající napětí jsou jiskřiště, plynové bleskojistky, tyristory (polovidičové řízené usměrňovače) a triaky; tato SPD jsou někdy nazývána „crowbar types“.