Vnitřní odpojovač

zařízení, které odpojuje přetížené SPD od chráněného rozvodu sítě nn, bývá řešeno interním prvkem na principu tepelné pojistky s mechanickou nebo optickou signalizací poruchy; některé druhy SPD jsou vybaveny navíc tzv. bezpotenciálovým signalizačním kontaktem pro potřeby dálkové signalizace poruchy.