Vrcholová hodnota (amplituda) Umax, Imax

vrcholová hodnota je maximální hodnota napětí nebo proudu, kterou sledovaný impulsní průběh dosáhne během svého trvání.