Záložní nadproudová ochrana

zařízení pro ochranu před nadproudem (obvykle tavná pojistka), které je umístěno mimo SPD na jeho přívodu za účelem ochrany proti poškození elektrické instalace v případě, kdy SPD není schopno v důsledku poruchy přerušit zkratový proud.