Zhášecí následný proud Ifi

(follow current interrupting rating) maximální hodnota prospektivního následného proudu z energetické sítě, při kterém ještě dochází u konkrétního SPD po jeho předchozí aktivaci k jeho samočinnému zhášení (bez předřazeného jištění).