RYCHLÝ KONTAKT
Rychlý Kontakt
Ing. Aneta Sčebelová
+420 494 942 314
info@hakel.com

Decentralizovaný systém

Decentralizovaný systém znamená, že na ploše je instalováno vícero střídačů pouze pro několik stringů (všechny stringy nejsou svedeny do jednoho centrálního střídače). Tím odpadá rozsáhlá DC kabeláž a lze uvažovat instalaci SPD typu T1, v lepším případě vybrat kombinované SPD typu T1+T2, pouze na pozici A, tedy co nejblíže ke střídači. Vhodným zástupcem SPD může být HLSA12,5 PV 1 500. Tento výrobek je konkrétně na napětí UCPV = 1 500 V DC, ale nabízíme variantu i na nižší napětí 1 000 V DC. Je v zapojení Y, jenž je odolné vůči zemnímu spojení pracovních vodičů a má nulový reziduální (průsakový) proud. Pokud trváte na levnější variantě, nabízíme ve stejných napěťových hladinách i varianty v zapojení U s označením /2 na konci názvu výrobku. Produktová řada HLSA12,5 PV pro hladiny LPL I a II není vybavena vnitřním přerušovačem DC oblouku, je tedy nutné předřazené jištění. Pokud je vyžadována dálková signalizace stavu přepěťové ochrany, lze využít varianty označené jako S, tj. například HLSA12,5 PV 1 500 S. Bezpotenciálový kontakt této signalizace se následně připojuje do řídícího systému budovy (typicky jako vstup řídícího PLC), kde trvale informuje správce o stavu přepěťové ochrany, bez nutnosti fyzické kontroly rozvaděče.


Naopak vzhledem k rozsáhlé kabeláži na AC straně, je nutné instalovat dva SPD typu T1, v lepším případě vybrat kombinované SPD typu T1+T2+T3, na pozice B i C, neboť se předpokládá, že vzdálenost mezi střídačem a hlavním rozvaděčem je delší než 10 m. V tomto rozvaděči se běžně setkáme s konfigurací sítě TN-C s velikostí napětí 3 x 230 V / 50 Hz. Na pozici C těmto podmínkám odpovídá výrobek HLSA25G-255/3+0 S v provedení s dálkovou signalizací. V případě, že je celý elektrický rozvod objektu typu TN-S, lze použít konfiguraci HLSA25G-255/4+0 S. SPD typu T1 je zapotřebí zopakovat přímo před střídačem – pozice B. Pokud budeme uvažovat třífázovou síť TN-C, vhodným zástupcem je například HLSA12,5-275/3+0 M S. Existují také případy, kdy i na AC straně se vyskytuje izolovaná síť, pro tento případ je důležité vybrat SPD z řady přímo určené pro IT síť, např. HLSA12,5-440/3+1   IT, který se instaluje na obě pozice.

A SPD PRO DC (STŘÍDAČ) B SPD PRO AC (STŘÍDAČ) C SPD PRO AC

Naše řešení

 1. SPD pro DC (střídač)
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 2. SPD pro AC (střídač)
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 3. SPD pro AC
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.