Fotovoltaické systémy pro venkovní prostory

Schéma PV systému se skládá ze dvou částí – střídavé AC strany a stejnosměrné DC strany. Mezi těmito částmi se nachází střídač neboli invertor, který je srdcem celého systému. Jeho funkcí je změna stejnosměrného výkonu generovaného PV panely (moduly) na střídavý výkon, který může být dodáván do distribuční sítě či spotřebováván v rámci autonomního systému. Norma ČSN 33 2000-7-712 (HD 60364-7-712:2016) ukládá povinnost instalovat svodiče přepětí jak na DC, tak na AC straně. Řada svodičů přepětí pro fotovoltaické instalace HLSA / HSA PV je v zapojení Y osazena bleskojistkou – to zajišťuje nulové průsakové proudy na PE a odolnost vůči zemnímu spojení. Tyto svodiče plně odpovídají normě ČSN CLC/TS 51643-32 (IEC 61643-32:2017), která stanovuje podmínky správného výběru svodiče přepětí pro různé aplikace.

Více
 

RYCHLÝ KONTAKT

Ing. Aneta Sčebelová
+420 494 942 314
info@hakel.com