RYCHLÝ KONTAKT
Rychlý Kontakt
Ing. Aneta Sčebelová
+420 494 942 314
info@hakel.com

Zdravotnictví

Málokterou aplikaci v našem okolí, jako zdravotnická zařízení, lze považovat za natolik citlivou na výpadky elektrické energie. Přerušení dodávky elektřiny v nesprávný okamžik může vést k nezvratným škodám na technickém vybavení a zejména k ohrožení zdraví pacientů.

Více
image/svg+xml C STANOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU (SESTERNA, POKOJ LÉKAŘŮ) B ROZVADĚČ ZDRAVOTNICKÉ IT SÍTĚ (ZIS) A ZDRAVOTNICKÉ PROSTORY SKUPINY II (OPERAČNÍ SÁLY, JIP) A ZDRAVOTNICKÉ PROSTORY SKUPINY II (OPERAČNÍ SÁLY, JIP) A ZDRAVOTNICKÉ PROSTORY SKUPINY II (OPERAČNÍ SÁLY, JIP) A ZDRAVOTNICKÉ PROSTORY SKUPINY II (OPERAČNÍ SÁLY, JIP) D ROZVODNA NN C STANOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU (SESTERNA, POKOJ LÉKAŘŮ) E STANOVIŠTĚ ÚDRŽBY NEBO ENERGETIKA

Naše řešení

 1. Zdravotnické prostory skupiny II (Operační sály, JIP)
  Ve zdravotnických prostorech skupiny II norma ČSN 33 2000-7-710 nařizuje použít, pro napájení kritických obvodů, izolovanou soustavu. Norma navíc rozšiřuje základní povinnosti hlídání IT sítě (definovány normou ČSN 33 2000-4-41) a zavádí speciální typ izolované soustavy, tzv. Zdravotnickou IT síť (ZIS).

  Obvykle rozlišujeme mezi dvěma typy ZIS sítí. Jedná se o sítě typu DO-ZIS (důležité obvody) a o typ VDO-ZIS (velmi důležité obvody). Základním rozdílem mezi těmito obvody je to, že sítě typu VDO-ZIS jsou vybaveny další úrovní zálohy proti výpadku dodávky energie – obvykle systémem UPS.

  Na pracovištích zdravotnických prostor skupiny II se lze setkat až se čtyřmi typy rozvodných sítí. Sítě typu MDO (málo důležité obvody) a DO (důležité obvody) jsou rozvody typu TN a není z nich dovoleno napájet přístroje pro podporu života a další kritické zdravotnické přístroje. Sítě typu DO-ZIS a VDO-ZIS jsou sítěmi typu IT a je z nich dovoleno napájet přístroje pro podporu života a další kritické zdravotnické přístroje. Aby bylo zřejmé, o jakou síť jde a s jakou úrovní zálohování napájení, jsou normativně ustanoveny barvy jednotlivých sítí. Zásuvky sítě typu MDO mají barvu bílou. Zásuvky DO mají barvu zelenou. DO-ZIS pak žlutou a nejlépe zálohované napájení VDO-ZIS má barvu oranžovou. Každá zásuvka ZIS musí mít kontrolku označující přítomnost napětí.

  Z hlediska monitorování stavu ZIS je nařízeno, že dohled nad ZIS musí být řešen na vhodném místě, kde musí být nepřetržitě kontrolován zdravotnickým personálem. V praxi se volí přístup, ve kterém se i na operační sály a prostory JIP umísťuje dohledový panel, aby v případě probíhajícího zdravotnického výkonu byl zdravotnický personál informován o možném ohrožení dodávky energie.

  V případě firmy HAKEL řešíme dohled ve zdravotnických prostorech skupiny II pomocí dohledových panelů MDS-DELTA. Tyto panely splňují požadavky na akustickou i optickou signalizaci, přičemž akustickou signalizaci lze odstavit, vizuální odstavit nelze. Navíc obsahují tlačítko pro vyvolání dálkového testu hlídače izolačního stavu.

  Tyto panely jsou k dispozici v provedení do parapetního žlabu 45x45 mm, nebo v provedení na vypínačovou krabici (s průměrem 68 mm). Standardní krytí je IP20, nicméně dostupná je i varianta pro místnosti s oplachem. Ta dosahuje krytí IP44. Všechny varianty signalizačních panelů jsou provedeny z antimikrobiálního materiálu a jsou tedy určeny i pro přímou montáž na operační sály vyžadující maximální sterilitu.

  Funkci izolačního odporu doporučujeme kontrolovat v pravidelných intervalech nejenom testovacím tlačítkem „TEST“, ale také pomocí testovací vidlice, která vyvolá přesně definovanou poruchu izolačního odporu. Pro tyto účely firma HAKEL vyrábí přípravek jménem Testovací odpor 47 kOhm.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 2. Rozvaděč Zdravotnické IT sítě (ZIS)
  Zdravotnická IT sít vzniká samostatným a k tomuto účelu vyhrazeným transformátorem. Norma ČSN 33 2000-7-710 nařizuje, aby transformátor byl umístěn v maximální blízkosti samostatného zdravotnického prostoru skupiny II a důrazně doporučuje, aby vzdálenost mezi výstupními svorkami transformátoru a samotným spotřebičem byla do 25 m. Transformátory je zakázáno jistit na vstupu i výstupu proti nadproudu, povolené je pouze jištění proti zkratu (pojistkou). Doporučená hodnota pojistky je uvedena v technickém listu transformátoru.

  Firma HAKEL nabízí oddělovací ochranné transformátory pro zdravotnictví ve dvou řadách. Řada MED STD-line je řadou standardních jednofázových transformátorů, která se vyznačuje vysokou spolehlivostí a nízkými zapínacími proudy. Řada MED ECO-line je řadou, která přebírá vlastnosti řady MED STD-line a rozšiřuje je o významný efekt snížených provozních ztrát v železe. Transformátory dodáváme v jednofázovém provedení se vstupním napětím 230 V nebo 400 V a výkonech od 2,5 kVA do 10 kVA, s dvojicí integrovaných teplotních senzorů typu PT100. Transformátory jsou dostupné v krytí IP00 nebo v ocelovém krytu s krytím IP23.

  Aby bylo možné transformátor ve zdravotnictví provozovat, je nutné sledovat jeho okamžitou provozní teplotu a odběr proudu na sekundární straně. Tato povinnost je převedena na hlídač izolačního stavu, který ve zdravotnictví vždy hlídá minimálně tři veličiny (izolační odpor ZIS, teplotu a proud oddělovacího transformátoru). Je tedy nutné používat speciální hlídače izolačního stavu, které se označují jako „IMD MED“. Toto značení zavádí norma ČSN  EN 61557-8.

  Firma HAKEL pro zdravotnictví nabízí hlídač izolačního stavu HIG95-DELTA. Jedná se o moderní přístroj, který splňuje všechny náležitosti pro dohled nad Zdravotnickou IT sítí (ZIS). Izolační odpor vyhodnocuje v rozsahu 5 kΩ až 10 MΩ, teplotní zátěž transformátoru dokáže snímat pomocí senzorů typu PT100, PTC, nebo rozpínacího kontaktu. Proudovou zátěž sleduje pomocí měřicích transformátorů proudu řady HIG-MT.

  K tomuto hlídači je navíc možné připojit moduly dálkové signalizace řady MDS-DELTA a MDS-D. Pro napájení modulů dálkové signalizace je nutné použít 24 V DC zdroj. Lze k tomu využít zdroje z řady HIG-PS, kde se nachází zdroj s výkonem 5 W a zdroj s výkonem 15 W.

  Normy také doporučují aplikovat na každý vývod ZIS tzv. systém lokalizace místa poruchy. Jde o systém, který v případě poruchy izolace dokáže detekovat vývod, v případech ZIS typicky konkrétní zásuvku, na kterém došlo k narušení izolačního odporu. V případě firmy HAKEL je tímto výrobkem HIG-IFL DELTA. Tato lokalizace místa poruchy umožňuje vyhodnocovat až 6 okruhů, přičemž výrobků lze použít až 10. Celkem tedy jedna dohlížená izolovaná soustava může mít 60 vývodů.

  Pokud je požadováno řešit lokální přepínání mezi přívodem primárního a záložního napájení, lze k tomu využít přepínače ATyS, které má firma HAKEL v nabídce také.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 3. Stanoviště zdravotnického personálu (sesterna, pokoj lékařů)
  Základní norma pro zdravotnictví (ČSN 33 2000-7-710) nařizuje, aby dohled nad Zdravotnickou IT sítí (ZIS) byl prováděn lékařským personálem a to tak, aby stav ZIS mohl být kontrolován nepřetržitě. Toto lze chápat tak, že stav izolované sítě nestačí znát pouze během probíhajícího lékařského zákroku, ale je potřeba ho sledovat nepřetržitě. Důvodem je samotné zjištění, zda je možné zákrok na daném pracovišti vůbec zahájit a dokončit bez omezení. Z toho důvodu se obvykle moduly dálkové signalizace duplikují – tzn. jedna ZIS má sice jeden hlídač izolačního stavu, ale až několik modulů dálkové signalizace na různých místech.

  V praxi se nejčastěji setkáváme s řešením, kdy pro určitý počet místností zdravotnických prostorů skupiny II (např. operační sály, více viz bod A) existuje minimálně jedna místnost, kde se shromažďuje lékařský personál, a kde je vždy někdo přítomen, bez ohledu na výkon zdravotnických zákroků. Velmi často jde o pokoje sester nebo lékařů. A právě do podobné místnosti je vhodné instalovat centrální signalizaci stavu všech ZIS. Výsledkem je vždy včasná reakce na poruchy izolačního stavu nebo oddělovacího transformátoru ze strany lékařského personálu.
   
  V sytému HAKEL se doporučuje aplikovat na operačních sálech moduly dálkové signalizace MDS-DELTA, které umí signalizovat pouze jednu ZIS. Naopak na pokoje sester a lékařů je doporučováno aplikovat moduly dálkové signalizace řady MDS-D, které umožňují na jednom modulu zobrazit až 24 izolovaných soustav. Pokud projektant zvolí obdobné řešení, tak na operačních sálech je signalizován stav soustav ZIS, které se bezprostředně týkají dané místnosti, a naopak na sesterně lze jednoduše a přehledně vidět stav všech ZIS, které spadají pod dané lékařské oddělení.

  MDS-D je digitální zobrazovací jednotka s barevným dotykovým LCD. Modul splňuje požadavky na dálkovou signalizaci dle norem, tj. panel má akustickou i vizuální signalizaci poruchy, akustickou lze odstranit, optickou nikoli. Kvůli přehlednosti panel umožňuje uživatelské pojmenování jednotlivých ZIS a v reálném čase zobrazuje měřené veličiny, jejich hodnoty a nastavení. Moduly vyžadují napájení malým napětím 24 V. K tomu lze využít řadu HIG-PS, která nabízí zdroje s výkonem 5 nebo 15 W.

  Moduly dálkové signalizace MDS-D jsou dodávány ve dvou variantách, s krytím IP20 nebo krytím IP66. Vždy jsou aplikovány na zeď nebo panel. Montáž provedení IP20 lze provést na vypínačovou krabici (s průměrem 68 mm). Komunikace s hlídači izolačního stavu a dalším příslušenstvím HAKEL probíhá po sběrnici RS485. Panely jsou vybaveny druhou komunikační sběrnicí, která umožňuje předávat informace na úsek elektroúdržby nebo energetiky.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 4. Rozvodna NN
  Rozvodna NN slouží k rozvodu elektrické energie do podružných rozvaděčů napříč budovou nemocničního pavilonu. Jedná se o základní technickou místnost, kde se pohybuje pouze technický personál údržby nemocnice.

  Velmi často jsou tyto rozvodny vybavovány centrálním systémem bateriové zálohy – UPS. Jednotky záložního napájení jsou zcela kritickými součástmi zdravotnické infrastruktury a mají přímý vliv na to, které části elektroinstalace zůstanou pod napětím v případě výpadku dodávky energie z distribuční soustavy. Aby se omezila rizika spojená s poruchou systému UPS, jsou tato zařízení vybavována kontrolními výstupy, na kterých signalizují svoje provozní stavy.

  Aby byla informace o stavu systému UPS dostatečně (rychle) předána jak k technickému, tak k lékařskému personálu, vyvinula firma HAKEL jednotku HIG-8IN. Jedná se o I/O modul, do kterého lze zapojit libovolný logický signál. Z hlediska UPS velmi často připojujeme výstupy signalizující provoz z baterie, blížící se mez ukončení dodávky (vybití) a informaci o vnitřní poruše UPS. Tyto stavy jsou pak prostřednictvím sběrnice RS485 přenášeny na modul dálkové signalizace MDS-D, kde bude hlášení o stavu UPS signalizováno společně se stavy Zdravotnických IT sítí.

  Často se lze setkat i s přístupem, kdy je modul dálkové signalizace zaveden do rozvodny NN. Zde panel slouží pouze pro technický personál nemocnice. Obvykle jsou na panelu zobrazeny informace ze všech ZIS celé budovy. Podobná aplikace MDS-D pak šetří čas údržbě, která si může překontrolovat aktuálně měřené hodnoty pro celý objekt z jednoho místa. Pokud to aplikace vyžaduje, MDS-D obsahuje i funkci hromadného testu, kdy na jeden dotyk lze provést otestování všech hlídačů izolačního stavu z jednoho místa.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 5. Stanoviště údržby nebo energetika
  Moderní přístupy k diagnostice a kontrole vyžadují, aby dohled nad Zdravotnickými IT sítěmi (ZIS) byl realizován nejenom lékařským personálem v místě zdravotnického zákroku nebo na dohledovém pracovišti, ale je vyžadováno, aby byl celý systém dostupný vzdáleně i pro vedoucí pracovníky údržby nebo energetiky.

  Cílem tedy je umět přenést informace o stavu ZIS na velící pracoviště, ideálně pomocí již existující infrastruktury. Protože tato pracoviště bývají velmi často dislokovaná od samotných lékařských prostor (jiné patro, jiná budova, případně i jiné město), využívá se přenos dat po síti ethernet. Díky tomu je možné sledovat stav ZIS teoreticky z jakéhokoli místa.

  Firma HAKEL pro takový dohled nabízí výrobky HIG-GW E01 a HIG-CTP. Jedná se o komunikační bránu (GateWay), která zajišťuje přenos informací z modulů dálkové signalizace MDS-D na standardní ethernet. Výrobek umožňuje v jeden okamžik sledovat až 24 panelů MDS-D, kde každý panel MDS-D může sledovat až 24 hlídačů izolačního stavu (tj. 24 samostatných ZIS). Je tedy možné prostřednictvím jedné komunikační gateway sledovat až 576 Zdravotnických IT sítí. Gateway navíc umožňuje sledovat historii poruch a alarmů na všech připojených ZIS. 

  Gateway má v sobě integrované dva způsoby, jak stavy ZIS sledovat. Základním modulem je integrovaný webserver. Díky tomu lze přistoupit k zobrazení sledovaného systému z jakéhokoli zařízení, které podporuje zobrazení webových stránek. ZIS soustavu je tedy možné kontrolovat z běžného PC, tabletu nebo telefonu. Pokud investor vyžaduje přiřadit sledování stavu ZIS i do svého vlastního systému, lze k tomu využít integrovaný protokol MODBUS TCP. Tento protokol umožní sledování stavu ZIS pomocí systémů typu BMS (building management system) nebo SCADA (supervisory control and data acquisition).

  HIG-GW E01 se umisťuje do rozvaděče na lištu DIN 35 mm a pro napájení je nutné přivést malé napětí 24 V DC, s minimálním výkonem 15 W. Pro napájení doporučujeme využít zdroj HIG-PS 24V/15W.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.